Wanneer elke seconde telt

Instructeursopleiding BLS/AED

Stichting Reanimatie Noord Nederland verzorgt onder andere de opleiding tot instructeur Basale Reanimatie voor volwassenen inclusief de AED. Hieronder vindt u informatie over de opleiding.

  • Deelnemers aan de cursus dienen over een geldig certificaat hulpverlener BLS/AED te beschikken.
  • Naast bovengenoemd certificaat dient de deelnemer te behoren tot één van de volgende categorieën:

– Arts of verpleegkundige of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de  gezondheidszorg niveau 4 of 5.
– Student Geneeskunde in het bezit van het propedeuse certificaat.
– Afgeronde 1e of 2egraads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120 studiepunten behaald).
– Diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg
– Geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp

  • De opleiding duurt 2 dagen van 09.00 – 17.00 uur.
  • Opleidingsplaats: Groningen.
  • Kosten opleiding: € 560,00 (incl. koffie/thee, lunch en inschrijving bij de Nederlandse Reanimatie Raad).
  • De opleiding bestaat enerzijds uit onderricht in didactiek en anderzijds uit onderricht in theorie en praktische vaardigheden betreffende de reanimatie en reanimatie met behulp van de AED.
  • De opleiding wordt gegeven in groepen van maximaal 12 deelnemers, waarbij 2 docent-instructeurs aanwezig zijn.
  • De docenten bepalen aan het eind van de laatste dag of de deelnemer in aanmerking komt voor het door de Nederlandse Reanimatie Raad erkende diploma instructeur reanimatie BLS/AED.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Voor meer informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met Stichting Reanimatie Noord Nederland (zie Contactgegevens).

 

 

Aanmelden