Wanneer elke seconde telt

Doelstellingen van Stichting Reanimatie Noord Nederland

Doelstelling van de Stichting:

  • Het wekken van belangstelling voor de elementaire reanimatie door middel van voorlichting, publicaties en andere daartoe geschikte middelen
  • Het laagdrempelig bevorderen en het geven van cursussen elementaire reanimatie, eventueel samen met een automatische externe defibrillator, en herhalingscursussen voor de inwoners van Noord-Nederland, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad
  • Het bevorderen, coördineren en uitvoeren van de specifieke opleiding tot instructeur voor cursussen elementaire reanimatie, automatische externe defibrillator en bijscholingscursussen, volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
  • Het samenwerken en het coördinerend optreden ten behoeve van andere organisaties en instellingen

De Stichting Reanimatie Noord Nederland is sinds mei 2006 officieel reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting en gecertificeerd en erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).